Rammeoversikt teknisk

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Brann- og redningstjenesten 20 547 21 379 21 379 21 379 21 379
Byggesak og geodata 609 1 425 1 425 1 113 1 113
Molde bydrift 8 240 13 241 13 073 12 886 12 886
29 396 36 045 35 877 35 378 35 378
Vis undermeny