Investeringer det ikke er funnet rom for i perioden

Tabellen under er en oversikt over de investeringer som ikke har fått plass i investeringsbudsjettet. Dette er bruttorammer som enten har ligget i gjeldende økonomiplan og/eller behov som er spilt inn fra enhetene og foretakene.

Hele 1 000
Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Skole 7 100 11 200 5 000
Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjonsaggregat 400
Enøk Bekkevoll ungdomsskole - varmepumpe 3 700
Læremidler 5 000 5 000 5 000
Nordbyen skole – oppgradering tilfluktsrom 200
Sellanrå skole – garderobeanlegg gymbygg og diverse branntekniske tiltak 1 000 1 000
Sellanrå skole – tilpasning av eksisterende bygninger til nybygg 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – fjerne svømmehall 1 500
Barnehage 685 4 600 400 600
Hatlelia barnehage – ventilasjonsaggregat 600
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager – kjøp av nettbrett og bæbar PC 80
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 500 200 400 600
St. Sunniva barnehage – bytte tak og fasader 1 600
St. Sunniva barnehage – varme og ventilasjon – utfasing av oljekjel 2 200
Uteområde St. Sunniva 105
Pleie og omsorg 1 000 3 600
Enøk Glomstua omsorgssenter – jord til vann varmepumpe 3 600
Innføring av e-lås 800
Råkhaugen – overbygg utganger 200
Tiltak funksjonshemmede 1 500
Røbekk omsorgssenter – nødstrømsaggregat 1 500
Molde bydrift 1 000 60 300 100
Biler og maskiner – park 300 60 200
Roseplanen 100 100
Toalettanlegg Kringstadbukta 700
Kulturtjenesten 725 1 600 200
Bevaring av helleristningene på Bjørset 175
Byste – Nini Roll Anker 50
Infotavler og skilting turområder 200 200
Kulturhuset – bygningsmessig oppgradering 500 500
Kulturhuset – nytt ventilasjonssystem 600
Kulturhuset – oppgradering av elanlegg 300
Kulturskolen 200 50 200 50
Datapark kulturskolen 100 100
Teknisk utstyr utleie 100 50 100 50
Kirkelig fellesråd 200
Diverse prosjekt kirkelig fellesråd 200
Andre bygg 1 100
Bispegaarden – forbedre datakommunikasjon med fiber 300
Bispegaarden – utskifting dører og vinduer, nødvendig renovering innvendig 600
Bjørset aktivitetshus – utskifting brannalarmanlegg 200
Moldebadet KF 250
Vannbehandlingssystem 250
Utleieboliger 20 000 10 000 10 000
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 20 000 10 000 10 000
Totalsum 32 260 31 110 17 600 750
Vis undermeny