Barnas hus barnehage

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 8 470 9 871 8 798 8 798 8 798
Driftsinntekter -3 019
Driftsutgifter 11 489 9 871 8 798 8 798 8 798
Lønns- og prisvekst 165 92
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -61
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 107 88
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 58 58
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 7
Internt på fagområdet 1 236 -1 165
Omfordeling barnehage 2018 9
Styrking av kompetanse 62
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 150 -150
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 219 -219
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 355 -355
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 450 -450
Ny driftsramme 9 871 8 798 8 798 8 798 8 798
Vis undermeny