Hatlelia barnehage

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 8 632 8 893 9 632 9 632 9 632
Driftsinntekter -2 760
Driftsutgifter 11 392 8 893 9 632 9 632 9 632
Lønns- og prisvekst 196 117
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -59
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 123 100
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 73 69
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 7
Internt på fagområdet 65 622
Omfordeling barnehage 2018 622
Styrking av kompetanse 65
Ny driftsramme 8 893 9 632 9 632 9 632 9 632
Vis undermeny