Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 13 067 14 249 13 875 13 875 13 875
Driftsinntekter -4 341
Driftsutgifter 17 408 14 249 13 875 13 875 13 875
Lønns- og prisvekst 235 127
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -93
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 171 138
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 64 69
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 13
Internt på fagområdet 947 -501
Omfordeling barnehage 2018 351
Styrking av kompetanse 95
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 263 -263
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 176 -176
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 198 -198
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 215 -215
Ny driftsramme 14 249 13 875 13 875 13 875 13 875
Vis undermeny