Hjelset barnehage

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 9 699 10 025 9 417 9 417 9 417
Driftsinntekter -3 101
Driftsutgifter 12 800 10 025 9 417 9 417 9 417
Lønns- og prisvekst 185 103
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -68
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 117 94
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 68 69
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 8
Internt på fagområdet 141 -711
Omfordeling barnehage 2018 -643
Styrking av kompetanse 73
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 68 -68
Ny driftsramme 10 025 9 417 9 417 9 417 9 417
Vis undermeny