Kvam og St. Sunniva barnehager

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 11 453 12 493 11 760 11 760 11 760
Driftsinntekter -3 916
Driftsutgifter 15 369 12 493 11 760 11 760 11 760
Lønns- og prisvekst 237 144
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -83
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 150 122
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 87 94
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 11
Internt på fagområdet 803 -877
Omfordeling barnehage 2018 -161
Styrking av kompetanse 87
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 30 -30
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 314 -314
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 213 -213
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 159 -159
Ny driftsramme 12 493 11 760 11 760 11 760 11 760
Vis undermeny