Langmyra og Banehaugen barnehager

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 6 483 7 105 6 341 6 341 6 341
Driftsinntekter -2 047
Driftsutgifter 8 530 7 105 6 341 6 341 6 341
Lønns- og prisvekst 114 66
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -43
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 65 54
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 49 46
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 9
Internt på fagområdet 508 -830
Omfordeling barnehage 2018 -365
Styrking av kompetanse 43
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 117 -117
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 206 -206
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 39 -39
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 103 -103
Ny driftsramme 7 105 6 341 6 341 6 341 6 341
Vis undermeny