Lillekollen barnehage

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 11 561 12 821 11 583 11 583 11 583
Driftsinntekter -4 041
Driftsutgifter 15 602 12 821 11 583 11 583 11 583
Lønns- og prisvekst 240 135
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -81
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 169 135
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 71 72
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 9
Internt på fagområdet 1 020 -1 373
Omfordeling barnehage 2018 -438
Styrking av kompetanse 85
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 153 -153
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 290 -290
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 215 -215
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 277 -277
Ny driftsramme 12 821 11 583 11 583 11 583 11 583
Vis undermeny