Rammeoversikt barnehage

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Fellesområde barnehage 125 479 131 013 135 586 134 594 133 603
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 14 249 13 875 13 875 13 875 13 875
Hatlelia barnehage 8 893 9 632 9 632 9 632 9 632
Kvam og St. Sunniva barnehager 12 493 11 760 11 760 11 760 11 760
Hjelset barnehage 10 025 9 417 9 417 9 417 9 417
Barnas hus barnehage 9 871 8 798 8 798 8 798 8 798
Langmyra og Banehaugen barnehager 7 105 6 341 6 341 6 341 6 341
Lillekollen barnehage 12 821 11 583 11 583 11 583 11 583
200 936 202 419 206 992 206 000 205 009
Vis undermeny