Rammeoversikt familie- og sosialtjenester

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Barneverntjenesten 33 269 33 592 33 592 33 592 33 592
Sosialtjenesten NAV Molde 33 433 35 193 35 693 35 843 35 393
Flyktningtjenesten 88 628 81 054 81 054 81 054 81 054
Ressurstjenesten 35 120 41 457 41 358 41 358 41 358
190 450 191 296 191 697 191 847 191 397