Bergmo omsorgssenter

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 63 164 64 507 64 976 64 942 64 942
Driftsinntekter -5 591
Driftsutgifter 68 755 64 507 64 976 64 942 64 942
Lønns- og prisvekst 662 672
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -31
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 35
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 529 428
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 133 145
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 95
Andre rammeendringer -195 -34
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -61
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 -134 -34
Internt på fagområdet 681 -8
Matbudsjett 8 institusjonsplasser til Glomstua omsorgssenter -129 -26
Omfordeling ramme institusjonsdrift 18
Styrking hjemmetjeneste 810
Ny driftsramme 64 507 64 976 64 942 64 942 64 942
Vis undermeny