Glomstua omsorgssenter

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 104 408 106 479 109 858 109 797 109 797
Driftsinntekter -7 835
Driftsutgifter 112 243 106 479 109 858 109 797 109 797
Lønns- og prisvekst 1 082 1 117
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -65
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 72
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 779 631
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 303 344
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 135
Andre rammeendringer 1 929 -61
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -114
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 -244 -61
Ressurskrevende tiltak hjemmeboende (ansvar 37166) – 75 pst. av beregnet ressursbehov 487
Ressurskrevende tiltak institusjon – 75 pst. av beregnet ressursbehov 1 800
Internt på fagområdet 989 333
Matbudsjett 8 institusjonsplasser fra Bergmo omsorgssenter 129 26
Omfordeling ramme institusjonsdrift 307
Styrking hjemmetjeneste 860
Ny driftsramme 106 479 109 858 109 797 109 797 109 797
Vis undermeny