Kirkebakken omsorgssenter

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 42 976 45 056 44 050 44 050 44 050
Driftsinntekter -1 990
Driftsutgifter 44 966 45 056 44 050 44 050 44 050
Lønns- og prisvekst 733 718
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -2
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 28
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 539 437
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 194 218
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 37
Andre rammeendringer -59
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -59
Internt på fagområdet 1 347 -1 665
Omfordeling ramme institusjonsdrift -1 665
Overføring av 8 kortidsplasser og 1 nattevakt til Råkhaugen omsorgssenter utsatt til 27. februar 1 347
Ny driftsramme 45 056 44 050 44 050 44 050 44 050
Vis undermeny