Kleive og Skåla omsorgssenter

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 61 132 63 041 64 864 64 831 64 831
Driftsinntekter -3 406
Driftsutgifter 64 538 63 041 64 864 64 831 64 831
Lønns- og prisvekst 659 633
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -22
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 34
Lønnskompensasjon omsorgslønn 1
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 493 393
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 165 172
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 56
Andre rammeendringer 1 138 -33
BPA-ordning fra oktober 2017 (ansvar 37845) (tilskudd + 75 pst. av kommunal egenandel) 1 354
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -83
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 -133 -33
Internt på fagområdet 1 250 52
Omfordeling ramme institusjonsdrift 52
Styrking hjemmetjeneste 1 250
Ny driftsramme 63 041 64 864 64 831 64 831 64 831
Vis undermeny