Rammeoversikt helse og omsorg

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Helsetjenesten 78 646 77 960 78 564 78 031 77 554
Fellesområdet pleie og omsorg -26 484 -22 801 -16 884 -18 448 -20 012
Glomstua omsorgssenter 106 479 109 858 109 797 109 797 109 797
Kirkebakken omsorgssenter 45 056 44 050 44 050 44 050 44 050
Råkhaugen omsorgssenter 53 545 58 358 58 358 58 358 58 358
Bergmo omsorgssenter 64 507 64 976 64 942 64 942 64 942
Kleive og Skåla omsorgssenter 63 041 64 864 64 831 64 831 64 831
Tiltak funksjonshemmede 172 600 195 424 195 424 194 594 193 764
557 390 592 689 599 082 596 155 593 284
Vis undermeny