Råkhaugen omsorgssenter

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 53 317 53 545 58 358 58 358 58 358
Driftsinntekter -6 610
Driftsutgifter 59 927 53 545 58 358 58 358 58 358
Lønns- og prisvekst 895 867
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -34
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 22
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 520 419
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 375 433
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 27
Andre rammeendringer 2 658
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -42
Ressurskrevende tiltak – 75 pst. av behov 2 700
Internt på fagområdet -667 1 288
Omfordeling ramme institusjonsdrift 1 288
Overføring av 8 kortidsplasser og 1 nattevaktfra Kirkebakken omsorgssenter til 27. februar -1 347
Styrking hjemmetjeneste 680
Ny driftsramme 53 545 58 358 58 358 58 358 58 358
Vis undermeny