Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Enensenteret 3881 400 400
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak NY 600 600
Sum investeringer 0 400 600 0

Enensenteret – renovering/nybygg

I 2014 ble det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger for Enensenteret. Denne viste så betydelige behov for opprustning, at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det ble bevilget 0,4 mill. kroner til planlegging i 2017, men tiltaket ble ikke gjennomført. Beløpet overføres til 2019, etter at ny helse- og omsorgsplan er behandlet og vegløsningene langs ny E39 er tydeligere avklart.

Røbekk – oppgradering ventilasjonsanlegg

Dersom avlastningstjenesten skal være i lokalene på Røbekk i lengre tid, må ventilasjonssystemet og automatikken oppgraderes. Det avsettes 0,6 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny