Investeringer i Molde Vann og Avløp KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Investeringer
Avløp 4008 21 155 19 500 19 000 18 500
Vannforsyning 4007 33 415 20 000 20 000 19 500
Sum investeringer 54 570 39 500 39 000 38 000
Finansiering
Bruk av lån 54 570 39 500 39 000 38 000
Sum finansiering 54 570 39 500 39 000 38 000
Balansering 0 0 0 0
Vis undermeny