Investeringer i Molde kirkelige fellesråd

Totale investeringer i Molde kirkelige fellesråd og finansiering av disse i morselskap

Hele 1 000
Totale investeringer i Molde kirkelige fellesråd og finansiering av disse i morselskap
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Investeringer
Gravplassutvidelser 5609 18 700 30 000 10 000 14 000
Totale investeringer 10 000 14 000
Finansiering
Bruk av lån (finansiering i morselskapet) 10 000 14 000
Sum finansiering 10 000 14 000
Balansering 0 0 0 0
Vis undermeny