Investeringer i Moldebadet KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Investeringer
Teknisk anlegg 5535 3 000 3 000
Sum investeringer 3 000
Finansiering
Bruk av lån 2 000
Momskompensasjon 600
Tilskudd investering 400
Sum finansiering 3 000
Balansering 0 0 0 0
Vis undermeny