Rammeoversikt kultur

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Kulturtjenesten 34 942 36 078 35 078 35 078 35 078
Kulturskolen 9 270 8 504 8 629 8 754 8 879
44 212 44 582 43 707 43 832 43 957