Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Ny kulturskole 5106 125 000 1 000
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5545 6 600 500
Sum investeringer 1 500 0 0 0

Molde kulturskole – avsetting i garantitiden

Nybygget står ferdig og ble tatt i bruk i oktober 2016. For å ha tilgjengelige midler i garantitiden, bevilges 1,0 mill. kroner av ubrukt totalramme i 2018. Dette er kun en overføring av ubrukt ramme fra tidligere.

Rådstua og fengselsbygget – fasaderehabilitering og oppgradering

Fasaderehabilitering av Rådstua, samt oppgradering av andre etasje i Rådstua pågår høsten 2017. Totalrammen til delprosjektet er 6,6 mill. kroner der fasaderehabilitering av fengselsbygget utgjør cirka halvparten. Arbeidet blir utført i samråd med Riksantikvarens anbefalinger og veiledning. Ubrukt bevilgning på 0,5 mill. kroner overføres og bevilges på nytt i 2018.

Vis undermeny