Bekkevoll ungdomsskole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 31 511 31 996 31 697 31 697 31 697
Driftsinntekter -5 264
Driftsutgifter 36 775 31 996 31 697 31 697 31 697
Lønns- og prisvekst 452 306
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -101
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 355 284
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 97 104
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 19
Internt på fagområdet 33 -605
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 271 -271
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 -238 -334
Ny driftsramme 31 996 31 697 31 697 31 697 31 697
Vis undermeny