Bergmo ungdomsskole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 21 524 22 935 23 838 23 838 23 838
Driftsinntekter -2 361
Driftsutgifter 23 885 22 935 23 838 23 838 23 838
Lønns- og prisvekst 286 214
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -48
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 214 172
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 72 76
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 14
Internt på fagområdet 1 125 689
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 194 -194
Ekstraressurser høst 2017 175 -175
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 756 1 058
Ny driftsramme 22 935 23 838 23 838 23 838 23 838
Vis undermeny