Bolsøya skole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 6 592 7 049 6 943 6 943 6 943
Driftsinntekter -263
Driftsutgifter 6 855 7 049 6 943 6 943 6 943
Lønns- og prisvekst 83 74
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter 0
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 58 45
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 25 23
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 6
Internt på fagområdet 374 -180
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 44 -44
Ekstra tildeling vår 2017 150 -150
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 27 -27
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 153 64
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -23
Ny driftsramme 7 049 6 943 6 943 6 943 6 943
Vis undermeny