Kleive oppvekstsenter

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 10 536 11 313 11 661 11 661 11 661
Driftsinntekter -1 584
Driftsutgifter 12 120 11 313 11 661 11 661 11 661
Lønns- og prisvekst 140 106
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -28
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 94 74
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 46 45
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 15
Andre rammeendringer 176 -204
Effekt av statsbudsjett 2018 barnehage -28
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 – barnehage 109 -109
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 – barnehage 28 -28
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 – barnehage 39 -39
Internt på fagområdet 461 446
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 44 -44
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 27 -27
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 390 546
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -29
Ny driftsramme 11 313 11 661 11 661 11 661 11 661
Vis undermeny