Kvam skole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 14 907 15 243 15 034 15 034 15 034
Driftsinntekter -714
Driftsutgifter 15 621 15 243 15 034 15 034 15 034
Lønns- og prisvekst 231 215
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -6
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 159 130
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 72 77
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 14
Internt på fagområdet 105 -424
Ekstra fordeling SFO 2017/2018 28 39
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 92 -92
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 48 -48
Frikjøp av 4 lærertimer – Kvam skole 45 -45
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 -108 -196
Omfordeling skole – økt ramme skoleåret 2016/2017 pedagog – minoritetsspråklige elever -31
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -51
Ny driftsramme 15 243 15 034 15 034 15 034 15 034
Vis undermeny