Kviltorp skole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 33 407 35 257 35 860 35 860 35 860
Driftsinntekter -2 102
Driftsutgifter 35 509 35 257 35 860 35 860 35 860
Lønns- og prisvekst 436 380
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -25
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 317 256
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 119 129
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 20
Internt på fagområdet 1 414 223
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 294 -294
Ekstra tildeling vår 2017 120 -120
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 154 -154
Ekstraressurser høst 2017 41 -41
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 805 1 007
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -175
Ny driftsramme 35 257 35 860 35 860 35 860 35 860
Vis undermeny