Langmyra skole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 33 386 35 691 36 383 36 383 36 383
Driftsinntekter -3 004
Driftsutgifter 36 390 35 691 36 383 36 383 36 383
Lønns- og prisvekst 455 361
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -60
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 342 273
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 113 126
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 22
Internt på fagområdet 1 850 331
Ekstra fordeling SFO 2017/2018 52 73
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 304 -304
Ekstra tildeling vår 2017 286 -286
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 161 -161
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 1 047 1 180
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -171
Ny driftsramme 35 691 36 383 36 383 36 383 36 383
Vis undermeny