Nordbyen skole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 20 995 21 755 21 648 21 648 21 648
Driftsinntekter -1 457
Driftsutgifter 22 452 21 755 21 648 21 648 21 648
Lønns- og prisvekst 280 244
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -20
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 197 161
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 83 90
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 13
Internt på fagområdet 480 -351
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 160 -160
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 89 -89
Ekstraressurser høst 2017 142 -142
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 89 125
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -85
Ny driftsramme 21 755 21 648 21 648 21 648 21 648
Vis undermeny