Rammeoversikt skole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Fellesområdet skole 6 041 9 836 10 012 9 033 7 695
Kvam skole 15 243 15 034 15 034 15 034 15 034
Sellanrå skole 26 862 26 967 26 967 26 967 26 967
Langmyra skole 35 691 36 383 36 383 36 383 36 383
Nordbyen skole 21 755 21 648 21 648 21 648 21 648
Kviltorp skole 35 257 35 860 35 860 35 860 35 860
Kleive oppvekstsenter 11 313 11 661 11 661 11 661 11 661
Bolsøya skole 7 049 6 943 6 943 6 943 6 943
Vågsetra barne- og ungdomsskole 22 842 23 195 23 195 23 195 23 195
Sekken oppvekstsenter 4 856 4 762 4 762 4 762 4 762
Bekkevoll ungdomsskole 31 996 31 697 31 697 31 697 31 697
Bergmo ungdomsskole 22 935 23 838 23 838 23 838 23 838
Skjevik barne- og ungdomsskole 19 399 19 624 19 624 19 624 19 624
Sum skolene inkludert fellesområdet 261 239 267 448 267 624 266 645 265 307
Molde voksenopplæringssenter 9 617 9 566 9 166 9 166 9 166
270 856 277 014 276 790 275 811 274 473
Vis undermeny