Sekken oppvekstsenter

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 4 860 4 856 4 762 4 762 4 762
Driftsinntekter -509
Driftsutgifter 5 369 4 856 4 762 4 762 4 762
Lønns- og prisvekst 49 43
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -3
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 28 24
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 21 16
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 6
Internt på fagområdet -53 -137
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 12 -12
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 12 -12
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 -77 -108
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -5
Ny driftsramme 4 856 4 762 4 762 4 762 4 762
Vis undermeny