Sellanrå skole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 25 976 26 862 26 967 26 967 26 967
Driftsinntekter -3 532
Driftsutgifter 29 508 26 862 26 967 26 967 26 967
Lønns- og prisvekst 406 310
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -73
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 275 218
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 131 145
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 20
Internt på fagområdet 480 -205
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 206 -206
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 111 -111
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 163 228
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -116
Ny driftsramme 26 862 26 967 26 967 26 967 26 967
Vis undermeny