Skjevik barne- og ungdomsskole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 18 801 19 399 19 624 19 624 19 624
Driftsinntekter -624
Driftsutgifter 19 425 19 399 19 624 19 624 19 624
Lønns- og prisvekst 276 259
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -5
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 182 147
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 94 99
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 18
Internt på fagområdet 322 -34
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 129 -129
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 52 -52
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 141 197
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -50
Ny driftsramme 19 399 19 624 19 624 19 624 19 624
Vis undermeny