Vågsetra barne- og ungdomsskole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 21 627 22 842 23 195 23 195 23 195
Driftsinntekter -193
Driftsutgifter 21 820 22 842 23 195 23 195 23 195
Lønns- og prisvekst 310 284
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -3
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 205 164
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 105 108
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 15
Internt på fagområdet 905 69
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 175 -175
Ekstra tildeling vår 2017 165 -165
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 64 -64
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 501 537
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 -64
Ny driftsramme 22 842 23 195 23 195 23 195 23 195
Vis undermeny