Rammeoversikt stabsavdelinger

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Rådmannen 11 758 14 468 15 218 7 780 4 780
Plan- og utviklingsavdelingen 22 854 24 384 29 604 29 500 29 500
Driftsavdelingen 8 977 10 377 11 255 11 135 11 135
Personal- og organisasjonsavdelingen 58 535 62 486 62 800 61 050 61 900
Økonomiavdelingen 18 274 18 587 18 587 18 587 18 587
120 398 130 302 137 464 128 052 125 902
Vis undermeny