Rammeoversikt teknisk

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Brann- og redningstjenesten 21 737 22 070 22 070 22 070 22 070
Byggesak og geodata 1 536 934 622 622 622
Molde bydrift 13 513 13 306 12 498 12 498 12 498
36 786 36 310 35 190 35 190 35 190