Investeringer det ikke er funnet rom for i perioden

Tabellen under er en oversikt over de investeringer som ikke har fått plass i investeringsbudsjettet. Dette er prosjekter som enten har ligget i gjeldende økonomiplan og/eller behov som er spilt inn fra enhetene og foretakene. Første kolonne viser brutto ramme, og andre kolonne viser buk av lån som belaster drift.

Hele 1 000
Brutto ramme Lån som belaster drift
Plan- og utviklingsavdelingen 31 175 24 940
Brann – utvikling området brannstasjon og havneterminal 10 875 8 700
Tunnel idrettsparken 20 000 16 000
Rive det gamle menighetshuset Røbekk 300 240
Skole 16 250 13 000
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning 3 700 2 960
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll 420 336
Vågsetra skole – asfalt ansatteparkering 500 400
Kvam skole – gymsal, port mot vest 200 160
Kviltorp skole – utredning rehabilitering gymbygget 200 160
Nordbyen skole – oppgradering kjøkken personal 130 104
Sellanrå skole – garderobe gymbygget 3 000 2 400
Sellanrå skole – østfløy 8 100 6 480
Molde voksenopplæringssenter 500 400
Bygg Molde voksenopplæringssenter 500 400
Ressurstjenesten 1 500 1 200
Fannestrandvegen 5 – rehabilitering av fasade 1 500 1 200
Pleie og omsorg 950 760
Skåla omsorgssenter – heving tak carport 350 280
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass 600 480
Tiltak funksjonshemmede 500 400
Røbekk – riving anneks 500 400
Brann- og redningstjensten 300 300
Bil forebyggende avdeling 300 300
Kulturtjenesten 2 520 1 629
Renovering lysløypa 1 670 924
Fuglsethallen – garasjeport østside 250 225
Træffhuset – renovering parkettgulv flerbrukshall 600 480
Andre bygg 3 800 3 040
Enøk – kommunale bygg 600 480
Fiber bispegården (Molde Eiendom) 200 160
Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak 3 000 2 400
Molde kirkelige fellesråd 640 640
Gravplasser – mur og gjerder 640 640
Totalt 58 135 46 309
Vis undermeny