Oversikt lån som ikke belaster drift

Tabellen under er en spesifisering av lån som ikke belaster drift per selskap og og prosjekt. Dette er lån som kommunen tar opp, men økte kapitalkostnader vil ikke belaste kommunens frie inntekter.

Hele 1 000

Lån som ikke belaster drift

Lån som ikke belaster drift
Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Molde kommune 158 520 166 440 80 000 60 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 15 000 10 000 -5 000 -5 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 50 000 80 000 10 000 -10 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 1 000
Nye elbiler 500 500
Kjøp av biler ressurstjenesten 904
Feiing – to nye biler 740
RIUA – diverse utstyr 1 016 200
Skanning av byggesaksarkiv 2 800
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 10 400
Utskifting HQL-armatur 1 900
Startlån – Husbanken 75 000 75 000 75 000 75 000
Molde Eiendom KF 57 503 103 158 -10 073 8 433
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 38 000 13 000 18 000 8 000
Fabrikkvegen 4, 6 og 8 14 570 42 320
Hotel Nobel 3 200 -1 200
Reknes terrasse 1 733 49 038 -28 073 433
Molde Vann og Avløp KF 54 570 39 500 39 000 38 000
Avløp 21 155 19 500 19 000 18 500
Vannforsyning 33 415 20 000 20 000 19 500
Moldebadet KF 2 000
Teknisk anlegg 2 000
Lån som ikke belaster drift 272 593 309 098 108 927 106 433
Vis undermeny