Rammeoversikt barnehage

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Fellesområdet barnehage 125 837 136 824 133 459 132 468 132 468
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 15 042 13 548 13 548 13 548 13 548
Hatlelia barnehage 9 873 9 522 9 522 9 522 9 522
Kvam og St. Sunniva barnehager 12 595 11 667 11 667 11 667 11 667
Hjelset barnehage 10 145 8 693 8 693 8 693 8 693
Barnas Hus barnehage 10 852 8 717 8 717 8 717 8 717
Langmyra og Banehaugen barnehager 6 780 6 001 6 001 6 001 6 001
Lillekollen barnehage 12 552 11 920 11 920 11 920 11 920
203 676 206 892 203 527 202 536 202 536