Barnas hus barnehage

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 8 798 10 852 8 717 8 717 8 717
Driftsinntekter -3 051
Driftsutgifter 11 849 10 852 8 717 8 717 8 717
Lønns- og prisvekst 161 29
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 138 80
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 23 14
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 9
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -74
Internt på fagområdet 1 893 -2 164
Omfordeling barnehage 2019 -271
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 635 -635
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 419 -419
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 717 -717
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018
Tildeling spesialpedagogisk hjelp fra mars/april 2018 122 -122
Ny driftsramme 10 852 8 717 8 717 8 717 8 717
Vis undermeny