Hatlelia barnehage

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 9 632 9 873 9 522 9 522 9 522
Driftsinntekter -2 918
Driftsutgifter 12 550 9 873 9 522 9 522 9 522
Lønns- og prisvekst 144 20
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 126 72
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 18 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 7
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -69
Internt på fagområdet 97 -371
Omfordeling barnehage 2019 -274
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 57 -57
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 40 -40
Ny driftsramme 9 873 9 522 9 522 9 522 9 522
Vis undermeny