Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 13 875 15 042 13 548 13 548 13 548
Driftsinntekter -4 614
Driftsutgifter 18 489 15 042 13 548 13 548 13 548
Lønns- og prisvekst 193 19
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 193 112
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 13
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -106
Internt på fagområdet 974 -1 513
Omfordeling barnehage 2019 -539
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 343 -343
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 363 -363
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 161 -161
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018
Tildeling spesialpedagogisk hjelp fra mars/april 2018 107 -107
Ny driftsramme 15 042 13 548 13 548 13 548 13 548
Vis undermeny