Hjelset barnehage

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 9 417 10 145 8 693 8 693 8 693
Driftsinntekter -2 668
Driftsutgifter 12 085 10 145 8 693 8 693 8 693
Lønns- og prisvekst 153 32
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 130 75
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 23 14
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 10
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -67
Internt på fagområdet 575 -1 484
Omfordeling barnehage 2019 -909
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 114 -114
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 293 -293
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 168 -168
Ny driftsramme 10 145 8 693 8 693 8 693 8 693
Vis undermeny