Kvam og St. Sunniva barnehager

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 11 760 12 595 11 667 11 667 11 667
Driftsinntekter -4 998
Driftsutgifter 16 758 12 595 11 667 11 667 11 667
Lønns- og prisvekst 163 9
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 163 97
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 13
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -101
Internt på fagområdet 672 -937
Omfordeling barnehage 2019 -265
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 318 -318
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 76 -76
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 278 -278
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018
Ny driftsramme 12 595 11 667 11 667 11 667 11 667
Vis undermeny