Langmyra og Banehaugen barnehager

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 6 341 6 780 6 001 6 001 6 001
Driftsinntekter -1 953
Driftsutgifter 8 294 6 780 6 001 6 001 6 001
Lønns- og prisvekst 87 13
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 69 39
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 18 12
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 8
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -46
Internt på fagområdet 352 -792
Omfordeling barnehage 2019 -440
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 57 -57
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 196 -196
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 40 -40
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018
Tildeling spesialpedagogisk hjelp fra mars/april 2018 59 -59
Ny driftsramme 6 780 6 001 6 001 6 001 6 001
Vis undermeny