Lillekollen barnehage

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 11 583 12 552 11 920 11 920 11 920
Driftsinntekter -3 753
Driftsutgifter 15 336 12 552 11 920 11 920 11 920
Lønns- og prisvekst 166 15
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 149 86
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 17 9
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 12
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -92
Internt på fagområdet 803 -647
Omfordeling barnehage 2019 156
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 310 -310
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 473 -473
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 20 -20
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018
Ny driftsramme 12 552 11 920 11 920 11 920 11 920
Vis undermeny