Rammeoversikt familie- og sosialtjenester

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Barneverntjenesten 35 485 36 804 34 355 34 355 34 355
Sosialtjenesten NAV Molde 35 412 36 699 36 284 35 834 35 834
Flyktningtjenesten 81 054 69 536 52 758 43 563 37 102
Ressurstjenesten 47 250 51 320 50 607 50 607 50 607
199 201 194 359 174 004 164 359 157 898