Rammeoversikt helse og omsorg

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Helsetjenesten 79 470 81 253 80 087 79 610 79 610
Pleie og omsorg
Fellesområdet pleie og omsorg -27 384 -22 708 -26 585 -29 093 -29 093
Glomstua omsorgssenter 111 124 120 499 123 319 123 175 123 175
Kirkebakken omsorgssenter 44 534 53 556 49 104 44 652 44 652
Råkhaugen omsorgssenter 58 300 57 749 65 749 73 749 73 749
Bergmo omsorgssenter 65 592 66 180 66 180 66 180 66 180
Kleive og Skåla omsorgssenter 65 631 66 206 66 206 66 206 66 206
Sum pleie og omsorg 317 797 341 482 343 973 344 869 344 869
Tiltak funksjonshemmede 196 464 197 034 192 906 192 076 192 076
593 731 619 769 616 966 616 555 616 555